Schilderen buiten

img
img

Schilderwerk dient niet alleen ter verfraaiing, maar bovenal als bescherming van het hout of andere ondergronden. De meeste schade aan hout ontstaat vaak door verwaarlozing van het schilderwerk. Als men wacht tot de verf begint af te bladderen of te verouderen is het eigenlijk al te laat. Net als regelmatig bezoek bij de tandarts loont periodiek onderhoud bij schilderwerk. Om de kosten van het schilderwerk in de hand te houden is het dus van groot belang om te kiezen voor de beste kwaliteitsproducten en de correcte wijze van voorbereiding en applicatie.

Het weer heeft een enorme invloed op het schilderwerk. Dit begint al bij het aanbrengen. Vandaar ook dat buitenschilderwerk beslist niet onder vochtige weersomstandigheden mag worden uitgevoerd. Ook felle zon is niet goed. Nadat het schilderwerk is aangebracht begint de slijtageslag met alle weersinvloeden: hitte en kou (krimpen en uitzetten van het hout), vocht, uv-straling, aanslag, etc. Hierbij hebben de liggende delen. zoals dorpels, deurkalven, windveren, afdekkingen van dakkapellen, kopse kanten van het hout en boven- en onderzijde van deuren en ramen het extra zwaar te verduren. Vandaar dat we aan deze delen standaard extra aandacht besteden. Tijdens ons inspectiebezoek kijken we zorgvuldig of de profileringen, vooral van gootlijsten, onderdorpels etc. voldoende kunnen afwateren. Vaak zijn bij herstel of vernieuwing kleine correcties mogelijk.

Tenslotte kijken we zorgvuldig naar de aanwezigheid van houtrot of verwering. Zodra we dit constateren, zullen we aanbevelen deze plekken te herstellen met een twee-componenten reparatiesysteem of een deelvervanging uit te voeren om problemen in de toekomst te voorkomen. Veelal nemen wij hiervoor een stelpost op in onze offerte.

Paint Patrol streeft ernaar om het schilderwerk optimaal aan u op te leveren. Een klant hebben is belangrijk, maar een tevreden opdrachtgever is voor ons het belangrijkste. En wij hopen dat het niet bij deze ene keer blijft maar dat we in de toekomst een vertrouwde partner in onderhoud voor u mogen worden.